Tin Tức, Tin Tức Bitcoin

Trong vài tháng qua, đã có một "cơn sốt forking" diễn ra khi mà nhiều người quyết định tạo ra