Tin Tức, Tin Tức Bitcoin

Trong ví dụ mới nhất về xu hướng ứng dụng tiền điện tử như một chương trình PR, KFC Canada