Tin Tức, Tin Tức Bitcoin

Kucoin đang mở rộng sang Úc sau khi đồng ý đầu tư 3 triệu USD vào Bitcoin Australia. Thỏa thuận