Tin Tức, Tin Tức Bitcoin

First Block Capital Inc., một công ty đầu tư tiền điện tử và blockchain Canada, đã thông báo rằng quỹ