Tin Tức, Tin Tức Blockchain

Vào ngày 12 tháng 6, The Wall Street Journal đã công bố danh sách "Top 25 công ty công nghệ