Tin Tức, Tin Tức Blockchain

Ngân hàng Trung ương Bahamas có kế hoạch nghiêm túc để phát hành đồng tiền điện tử của riêng mình