Tin Tức, Tin Tức Blockchain

Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch phát triển công nghệ blockchain khổng lồ với khoản đầu tư 230