Tin Tức, Tin Tức Bitcoin

Công ty dịch vụ công nghệ cao GMO Internet tại Tokyo vừa công bố giàn khai thác bitcoin đầu tiên