Tin Tức, Tin Tức Blockchain

Nền tảng đám mây của Microsoft Azure đã giới thiệu một thuật toán chứng thực proof-of-authority (PoA) về sản phẩm