Tin Tức, Tin Tức Blockchain

Công ty khởi nghiệp blockchain Axoni đã huy động được 32 triệu đô la trong vòng tài trợ do Goldman