Tin Tức, Tin Tức Blockchain, Tin Tức Ethereum

CryptoKitties, trò chơi sưu tập ảo phi tập trung dựa trên Ethereum được phát triển bởi Axiom Zen, một công