Tin Tức, Tin Tức Bitcoin

Canaan Creative, nhà sản xuất phần cứng khai thác Bitcoin (BTC) lớn thứ hai trên thế giới, vừa ra mắt