Tin Tức, Tin Tức Bitcoin

Ngân hàng khổng lồ Morgan Stanley ước tính rằng các quỹ phòng hộ đã đầu tư một khoản tiền khổng