Tin Tức, Tin Tức Blockchain

Aston vừa tạo ra một giải pháp Blockchain và an ninh để xác thực và phân phối chứng từ phân