Tin Tức, Tin Tức Blockchain, Tin Tức Ethereum

Quốc gia Trung Âu sẽ sử dụng công nghệ Blockchain trong phiên đấu giá trái phiếu liên bang tiếp theo.