Tin Tức, Tin Tức Bitcoin

Vào ngày 23 tháng 8, công ty Bitmain Technologies của Trung Quốc đã tiết lộ thiết bị khai thác mới