Tin Tức, Tin Tức Bitcoin

Rapper 50 Cent chấp nhận bitcoin cho album "Animal Ambition" năm 2014 của anh ấy và hiện đã sở hữu