Tin Tức, Tin Tức Bitcoin

Trong lịch sử, các nhà đầu tư vốn mạo hiểm không sở hữu tiền điện tử. Họ nắm giữ vốn