Tin Tức, Tin Tức Altcoin

Hội đồng Lập hiến Quốc gia của Venezuela đã thông qua nghị định về việc sử dụng tiền điện tử