Tin Tức, Tin Tức Blockchain

Mặc dù có những tin đồn trước đó, nhưng Amazon Web Services (AWS) thông báo sẽ không cung cấp dịch