Tin Tức, Tin Tức Blockchain

Quỹ hưu trí FIU của Nga sẽ sử dụng công nghệ blockchain để tích hợp tất cả thông tin của