Tin Tức, Tin Tức Blockchain

Barcelona Tech City sẽ tạo ra một không gian chuyên biệt cho phát triển công nghệ blockchain, theo tin tức