Tin Tức, Tin Tức Altcoin

Những người nắm giữ token NEO sẽ nhận được số token ONT trị giá 40 triệu USD trong một đợt