Tin Mới

Dapps là gì?

18 October, 2018

My Social Profile

FSB: Tài sản tiền điện tử không phải là mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính toàn cầu

Shares
Read Carefully

Tiền điện tử không đặt ra một mối đe dọa cho sự ổn định tài chính toàn cầu, nhưng phạm vi đa dạng của các chế độ quản lý quốc gia trên toàn thế giới tiếp tục gây phức tạp cho những nỗ lực thiết lập một khuôn khổ lập pháp quốc tế giám sát việc sử dụng chúng.

Báo cáo ủng hộ ‘Giám sát thận trọng’

Trong một tài liệu với tiêu đề “Thị trường tài sản tiền điện tử: Những kênh tiềm năng cho các hàm ý ổn định tài chính trong tương lai“, FSB tranh luận về cái nhìn báo động đối với mối đe dọa tiền điện tử có thể gây ra cho các thị trường tài chính trên toàn thế giới. Nó nhận thấy rằng “dựa trên các thông tin có sẵn, tài sản tiền điện tử không gây ra rủi ro vật chất cho sự ổn định tài chính toàn cầu tại thời điểm này.”

Tuy nhiên, cơ quan quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ, cung cấp các khuyến nghị về hệ thống tài chính toàn cầu dưới sự lãnh đạo của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Mark Carney, dù sao cũng khuyên một cách tiếp cận thận trọng đối với ngành công nghiệp này. “Giám sát thận trọng là cần thiết trong ánh sáng của tốc độ phát triển thị trường. Nếu việc sử dụng tài sản tiền điện tử tiếp tục phát triển, nó có thể có ý nghĩa cho sự ổn định tài chính trong tương lai.”

FSB dự đoán rằng rủi ro có thể bao gồm “những tác động tự tin và rủi ro có uy tín đối với các tổ chức tài chính và các nhà quản lý của họ.” Nó cũng chỉ ra “rủi ro phát sinh từ tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp của các tổ chức tài chính” cũng như “rủi ro phát sinh nếu tài sản tiền điện tử được sử dụng rộng rãi trong giải quyết và thanh toán”. Ngoài ra, tổ chức chỉ ra mối quan ngại về “vốn hóa thị trường và các hiệu ứng giàu có”.

Thách thức chính sách tiền điện tử mở rộng hơn

Báo cáo tiếp theo cho “Lá thư tháng 3 năm 2018 đến những bộ trưởng tài chính G20 và các thống đốc ngân hàng trung ương” của FSB và bản tóm tắt tháng 7 năm 2018 công việc của FSB và các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn về tài sản tiền điện tử”. Nó nêu bật một số vấn đề chính sách rộng lớn hơn liên quan đến tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như “nhu cầu bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư; các giao thức toàn vẹn thị trường mạnh mẽ; chống rửa tiền và chống tài trợ cho các quy định và giám sát khủng bố (AML/CFT), bao gồm việc thực hiện các biện pháp trừng phạt quốc tế; các biện pháp pháp lý để tránh trốn thuế; sự cần thiết tránh gian lận kiểm soát vốn; và mối quan tâm liên quan đến việc tạo thuận lợi cho việc cung cấp chứng khoán bất hợp pháp.”

Trong khi lưu ý rằng hội đồng quản trị đã theo đuổi một số “hành vi giám sát, quản lý và thực thi trong nước liên quan đến tài sản tiền điện tử”, thì báo cáo nhắc lại nỗ lực liên tục của FSB để tạo điều kiện cho việc phát triển khung pháp lý quốc tế liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, nó mô tả sự đa dạng hiện tại của các quy định tiền điện tử quốc gia như là một rào cản tiềm năng cho việc thành lập một bộ máy pháp lý quốc tế đối với tiền ảo.

Báo cáo cũng nói rằng “tính thanh khoản, quyền sở hữu tập trung, cấu trúc thị trường bị phân mảnh và các vấn đề khác cũng làm cho các tài sản tiền mã hóa có khả năng dễ bị thao túng giá”.

loading…


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top