Tin Mới

Dapps là gì?

18 October, 2018

My Social Profile

Na Uy thiết lập quy định mới cho những nhà cung cấp dịch vụ Crypto

Shares
Read Carefully

Cơ quan Giám sát Tài chính của Na Uy đang thực thi các quy định về việc rửa tiền mới áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu trữ tiền điện tử trong nước. Luật sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10 và sẽ ảnh hưởng đến các công ty được thành lập ở Na Uy bao gồm các chi nhánh của các công ty nước ngoài.

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10

Finanstilsynet, Cơ quan Giám sát Tài chính (FSA) của Nauy, đã thông báo hôm thứ Năm ngày 6/10 rằng Bộ Tài chính của nước này đã thiết lập các quy định về rửa tiền mới áp dụng cho “những nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và giao dịch tiền ảo của Na Uy”.

Khi các quy định mới có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10, các công ty sẽ phải thực hiện tuân thủ cho đến ngày 15 tháng 1 năm sau. “Luật áp dụng cho các công ty báo cáo được thành lập ở Na Uy, bao gồm các chi nhánh của các công ty nước ngoài”, cơ quan quản lý làm rõ, bổ sung:

“Finanstilsynet sẽ đảm bảo rằng các nhà cung cấp lưu trữ và giao dịch tiền ảo tuân thủ các quy tắc rửa tiền. Tuy nhiên, FSA không có bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến việc giám sát các khu vực khác của những nhà cung cấp này, chẳng hạn như bảo vệ nhà đầu tư.”

Nhà cung cấp tiền điện tử bị ảnh hưởng

Những nghĩa vụ theo Đạo luật rửa tiền mới áp dụng cho các dịch vụ lưu trữ và cung cấp dịch vụ lưu trữ tiền điện tử giữa bất kỳ đồng tiền điện tử và tiền tệ fiat nào, chẳng hạn như đồng kroner Na Uy.

Luật cũng áp dụng cho “những nền tảng tạo thuận lợi cho giao dịch và trao đổi bằng cách kết nối người mua và người bán”, Finanstilsynet viết, nhấn mạnh:

“Giao dịch giữa các loại tiền tệ ảo khác nhau (ví dụ: từ bitcoin đến ethereum) không được bao gồm.”

Cơ quan quản lý nêu chi tiết rằng các công ty lưu trữ khóa riêng tử thay mặt cho khách hàng được coi là tham gia vào “việc chuyển, lưu trữ hoặc mua tiền ảo” và do đó được đưa vào các quy định mới. Tuy nhiên, “Các giải pháp lưu trữ không lưu trữ các khóa tiền điện tử riêng tư (thường được gọi là ví không bảo quản) không được bao gồm trong các quy định”.

Tác động đến khách hàng

Theo các quy định mới, những nhà cung cấp bị ảnh hưởng phải đăng ký với Finanstilsynet và cung cấp các tài liệu cần thiết, cơ quan mô tả, lưu ý:

“Do đó, khách hàng phải mong đợi để xác định và nhận các câu hỏi như mục đích của giao dịch hoặc nguồn gốc của quỹ, v.v.”

Các quy tắc cũng áp đặt các yêu cầu báo cáo về những nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa. Tuy nhiên, “Những cá nhân mua hoặc bán tiền ảo của riêng họ cho mục đích cá nhân” và đôi khi “hỗ trợ bạn bè và người quen mua và bán tiền ảo” sẽ không phải tuân thủ các yêu cầu báo cáo theo quy tắc rửa tiền mới, nhà lập phát thông tin chi tiết.

loading…


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top