Tin Mới

My Social Profile

Ngân hàng Thụy Sĩ Maerki Baumann công bố hỗ trợ tiền điện tử

Shares
Ngan hang Thuy Si
Read Carefully

Maerki Baumann, một ngân hàng tư nhân có trụ sở tại Zurich, đã quyết định chấp nhận các tài sản tiền điện tử, theo tờ International Investment.

Đây là ngân hàng Thụy Sĩ thứ hai chấp nhận các tài sản tiền điện tử sau Ngân hàng Falcon, cung cấp dịch vụ quản lý tài sản tiền mã hóa cho Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Bitcoin Cash.

Theo báo cáo, Maerki Baumann đã mở cửa cho các loại tiền điện tử để đáp ứng nhu cầu mới trên thị trường. Ngân hàng không cung cấp các khoản đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử, mà là một giải pháp thay thế cho các khách hàng phải chuyển tài sản của họ sang các nước khác, chẳng hạn như Liechtenstein.

“Maerki Baumann giám sát chặt chẽ sự phát triển của các phương tiện đầu tư này và quy định cơ bản mà không cần cam kết tham gia vào lĩnh vực này. Điều này liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử cũng như các công nghệ cần thiết để giao dịch và lưu trữ các công cụ này. Chúng tôi hiện thấy tiền điện tử là phương tiện đầu tư thay thế, nhưng chúng tôi có kinh nghiệm và dữ liệu hạn chế (giá cả, biến động, khối lượng giao dịch) có sẵn trong ngôi nhà của chúng tôi,” ngân hàng cho biết.

Quan trọng hơn, ngân hàng sẽ chấp nhận các tài sản tiền điện tử đã được nhận cho một dịch vụ hoặc từ khai thác thành công. Nó cũng sẵn sàng cung cấp cho khách hàng của mình các chuyên gia tiền điện tử nếu cần.

“Maerki Baumann được chuẩn bị chung để chấp nhận các quỹ được tạo ra thông qua tiền điện tử, có thể thông qua các giao dịch đầu cơ hoặc dưới hình thức thanh toán nhận được cho các dịch vụ được cung cấp hoặc từ lợi nhuận khai thác.”

Tuy nhiên, ngân hàng vẫn còn nhiều hoài nghi về các khoản đầu tư tiền điện tử và tin rằng chúng không thích hợp cho đầu tư dài hạn.

Bạn nghĩ gì về việc ngân hàng Thụy Sĩ Maerki Baumann công bố hỗ trợ tiền điện tử? Hãy cho becoins.org biết bằng cách bình luận bên dưới nhé!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top