Tin Mới

My Social Profile

Ngân hàng Thái Lan bật đèn xanh cho những công ty tài chính hoạt động crypto

Shares
Read Carefully

Ngân hàng trung ương của Thái Lan đã công bố các quy tắc mà theo đó các tổ chức tài chính, bao gồm các ngân hàng thương mại và các công ty con của họ có thể tham gia vào các hoạt động tiền điện tử. Chúng bao gồm các công ty chứng khoán, quản lý tài sản và bảo hiểm. Điều này tuân theo khuôn khổ quy định tiền điện tử của quốc gia đã có hiệu lực vào tháng trước.

Thông tư mới, Quy định mới

Ngân hàng trung ương Thái Lan, Ngân hàng Thái Lan (BOT), đã ban hành thông tư ngày 1 tháng 8 cho tất cả các tổ chức tài chính trong nước, thông báo cho họ về các chính sách tiền điện tử mới.

Trích dẫn rằng đất nước hiện nay có một khuôn khổ pháp lý cho tiền điện tử và các dịch vụ tiền xu ban đầu (ICO), BOT hủy bỏ thông tư trước đó được ban hành vào tháng 2. Vào thời điểm đó, ngân hàng trung ương yêu cầu các tổ chức tài chính hạn chế tham gia vào một số loại hoạt động tiền điện tử nhất định.

Trong thông tư mới của mình, Ngân hàng Thái Lan vạch ra các điều kiện theo đó các tổ chức tài chính và các công ty con của họ hiện có thể tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và mã token kỹ thuật số.

Các quy tắc có thể được chia thành hai loại: các quy tắc áp dụng cho các tổ chức tài chính và các quy tắc áp dụng cho các công ty con của họ.

Quy tắc dành cho các công ty con

Trong nhóm các công ty tài chính, thường có các công ty con cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính như môi giới, quản lý tài sản, bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ. Các công ty này có cơ quan quản lý riêng. Ví dụ, các công ty môi giới tuân thủ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) trong khi các công ty bảo hiểm tuân thủ Văn phòng Bảo hiểm Thái Lan (OIC).

BOT cho biết rằng các công ty này hiện nay được phép tham gia vào các doanh nghiệp tiền điện tử bao gồm phát hành mã token kỹ thuật số và đầu tư vào tiền điện tử, cung cấp cho họ tuân theo các quy tắc do các nhà quản lý tương ứng của họ đặt ra.

Tuy nhiên, các công ty con mới muốn tham gia vào các hoạt động tiền điện tử phải nộp đơn xin phê duyệt từ BOT thông qua công ty mẹ của họ. Chúng sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Các công ty mẹ phải chịu trách nhiệm giám sát và quản lý rủi ro tổng thể liên quan đến các hoạt động tiền mã hóa được đề xuất cho cả nhóm và tại các công ty con cá nhân. Ngân hàng trung ương giải thích rằng họ cũng phải đảm bảo rằng các công ty con tuân thủ các nguyên tắc quy định bao gồm chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT), bảo mật CNTT và bảo vệ người tiêu dùng.

Quy tắc cho các tổ chức tài chính

Các quy tắc cho các tổ chức tài chính, bao gồm các ngân hàng thương mại, nghiêm ngặt hơn nhiều.

Trích dẫn rằng ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn còn non trẻ và do đó khó đánh giá và quản lý rủi ro liên quan, BOT tin rằng niềm tin của khách hàng và hệ thống tài chính của cả nước có thể bị ảnh hưởng bởi các tổ chức tài chính nắm giữ tiền điện tử. Sau đó nó tiến hành liệt kê bốn lĩnh vực mà các tổ chức tài chính không được tham gia.

Thứ nhất, họ không thể phát hành mã token kỹ thuật số hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ bán nào. Thứ hai, họ không thể đầu tư vào tài sản kỹ thuật số bao gồm cả “mã token và tiền điện tử”, theo quy định của BOT.

Họ cũng không được tham gia vào các doanh nghiệp tiền điện tử, bao gồm trao đổi, môi giới hoặc đại lý. Cuối cùng, họ không thể thu hút hoặc đưa ra lời khuyên về đầu tư tiền mã hóa cho bất kỳ ai không phải là một nhà đầu tư tổ chức hoặc được công nhận theo quy định của SEC.

Tuy nhiên, theo tờ Krungthep Turakij, các tổ chức tài chính có thể phát hành hoặc đầu tư vào tiền điện tử nhằm mục đích phát triển hoặc cải thiện dịch vụ của họ cho khách hàng bằng cách áp dụng quy định sandbox.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top