Tin Mới

My Social Profile

BEcoins = Bitcoin + Ethereum + Altcoins

Là sự kết hợp của các chữ cái trong hệ thống đồng tiền điện tử đang lưu hành hiện tại bao gồm

  • B đại diện cho bitcoin
  • E đại diện cho ethereum
  • coins là đại diện cho tất cả các loại altcoins: litecoin, monero, ripple, bitcoin cash, dash, neo và hơn một ngàn loại coin khác

Ngoài ra becoins viết rời ra là “be coins”. Trong tiếng anh có ý nghĩa là “được đồng xu”, có nghĩa là với mong muốn rằng trong tương lai đồng tiền điện tử sẽ được người dùng chấp nhận như là một phương tiện thanh toán

 

Với mong muốn xây dựng một trang tin tức cung cấp một cái nhìn tổng thể và đầy đủ

  • Về kiến thức blockchain, về bitcoin, về ethereum và về các loại tiền điện tử khác
  • Cung cấp các tin tức mang tính thời sự về đồng tiền điện tử
  • các dự án ICO (Initial Coin Offering)
  • Thị trường giao dịch đồng tiền điện tử
Top